ஹாட் சிபார்சு

நாம் உயர்ந்த தரம் நிறுவனமாக போராடு

ஹாட் சிபார்சு

உலக பார்க்கிறேன் உங்களுக்கு கண்டறியலாம் SOUTLIER மெஷினின் உள்ள ஒவ்வொரு மூலையிலும்

எஃப் 1997 இல் ounded, Haizhili இயந்திர கோ, லிமிடெட் போஷனில், ஒரு முக்கியமான தென் சீனக் உற்பத்தி அடிப்படையிலான உள்ள loacted உள்ளது. சீனாவில் ஒரு தொழில்முறை மூத்த சேமிப்பு மற்றும் கையாளும் உபகரணங்கள் உற்பத்தி நிறுவன, நாம் சந்தைக்கு திறமையான பொருளைக் கையாளுதல் அமைப்புத் தீர்வுகள் வழங்குவதில் நிபுணர் உள்ளன.

Factory VR Exhibition